Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vnorovy
Vnorovy

Na obecním úřadu lze nyní platit bezhotovostně!

Mládež

Veškerá klubem organizovaná činnost spojená s mládeží je realizována prostřednictvím kroužku VNOROVSKÝ TENISÁK a TENISÁČEK. Kroužek je nedílnou součástí TK Vnorovy a je řízen výkonným výborem TK Vnorovy. Jeho posláním je především vytvořit u dětí pozitivní vztah ke sportu a naučit je tenisové hře na takové úrovni, která jim přináší radost a zábavu. Těm nejlepším pomůže otevřít cestu ke kariéře soutěžního hráče, což pro dítě představuje tvrdou práci, zodpovědnost, smysl pro fair play a hlavně umění přijímat porážky.

 

TENISÁČEK - tenisová přípravka pro děti od 4 do 7 let, skupinky  4 - 8  dětí, délka tréninkové jednotky 60 min. jednou týdně. Seznámení se s tenisem formou her a soutěží, později nácvik tenisové techniky s použitím odlehčených míčů a minitenisové sítě. Rodiče se zapojují do tréninku.

cena pro sezónu 2023 - 2024:  není stanovena

 Tenisáček 2020

TENISÁK - pro děti od 8 do 15 let, rekreační i soutěžní hráči ve skupinách podle věku, dovedností a sportovních cílů. Tréninky zaměřeny na zdokonalování tenisové techniky a taktiku hry. Délka tréninkové jednotky 60 nebo 90 minut, 2 - 4 hráči ve skupině. Soutěžní i rekreační hráči trénink 2x týdně. Pro soutěžní hráče možnost individuálního tréninkového plánu a řízeného sparingpartnerského hraní po dohodě s trenéry.

cena pro sezonu  2023 - 2024: není stanovena,  

                                                            


PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ČINNOST KROUŽKŮ TENISÁČEK A TENISÁK

 čl.1

PŘIHLÁŠENÍ písemnou formou nejlépe před začátkem tréninkového období, které začíná vždy v měsíci září a trvá do konce června. Pro další období se písemná přihláška již nepodává, stačí oznámit zájem pokračovat a uhradit příspěvek na činnost kroužku ve výši, jakou stanoví výkonný výbor Tenisového klubu Vnorovy z. s. v termínu jím určeném. Členství v kroužku zaniká odhlášením se hráče nebo nezaplacením příspěvku na činnost kroužku v určeném termínu.

čl.2 

TRÉNINKOVÉ OBDOBÍ začíná 1. 9. a trvá do 30. 6. Ve druhé polovině října přechod do sportovní haly, od poloviny dubna pokračuje opět na venkovních dvorcích. Tréninky se nekonaji v době zimních a jarních prázdnin, Velikonoc a ve státní svátky. V uvedených termínech mohou závodní hráči trénovat po dohodě s trenérem. Trénink může dále odpadnout z důvodu krajně nepřiznívého počasí, nemoci trenéra nebo výpadku sportovní haly z důvodů technických a jiných.

 čl.3

ROZVRH TRÉNINKŮ je tvořen vždy na začátku tréninkového období tak, aby pokud možno všichni měli trénink ve stejný den a stejnou hodinu jak na venkovních kurtech, tak v hale. Při přechodu do haly může dojít z kapacitních důvodů k drobným změnám v rozvrhu a navýšení počtu hráčů ve skupině. K dalším změnám může dojít opět na jaře při přechodu z haly na venkovní kurty.

 čl.4

POČET TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK ZA OBDOBÍ se může rok od roku lišit, nesmí být však menší než 40 při četnosti tréninků 1xtýdně a 80 při četnosti tréninků 2xtýdně. To znamená, že bez náhrady může trénink odpadnout za období pouze v tolika případech, aby byl dodržen minimální počet tréninků. V opačném případě klub vrátí poměrnou část příspěvku na činnost kroužku. 

 čl.5

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST KROUŽKU je pro každé tréninkové období stanovena výkonným výborem Tenisového klubu Vnorovy z. s. podle ekonomického situace klubu a může se rok od roku lišit. 

 čl.6

PLATBA PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST KROUŽKU pouze bezhotovostně na účet Tenisového klubu Vnorovy z. s. vždy předem, nejraději celou částku najednou před začátkem tréninkového období. Platbu je možno rozdělit do několika splátek. Platba musí proběhnout vždy před začátkem období, pro které je určena.

 čl.7

ZPŮSOB PLATBY bude vždy před začátkem tréninkového období uveden na stránkách tenisového klubu. Mimo to budou o způsobu platby všichni informováni e-mailem nebo SMS.

 čl.8

DLOUHODOBÉ ABSENCE způsobené vážnější nemocí nebo úrazem je možné kompenzovat na základě žádosti rodičů vrácením poměrné části příspěvků na činnost kroužku. Jednotlivé absence klub nenahrazuje.

 čl.9

POVINNOSTÍ ZÁVODNÍHO HRÁČE je nastoupit ve všech soutěžních utkáních, ke kterým byl nominován, přistupovat k zápasům i tréninku s maximálním nasazením a svým chováním nepoškozovat dobré jméno klubu.

 čl.10

ODPOVĚDNOST TRENÉRA ZA SVĚŘENCE BĚHEM TRÉNINKU začíná jejich příchodem na kurt, na kterém trénink probíhá, resp. vstupem do sálu sportovní haly a končí jejich odchodem z kurtu nebo ze sálu sportovní haly.

 čl.11

ZMĚNA TRENÉRA BĚHEM TRÉNINKOVÝCH OBDOBÍ, a to krátkodobá (např. z důvodu nemoci) nebo dlouhodobá či trvalá, je možná a klub si na tuto změnu vyhrazuje právo.


 

Veškeré otázky a připomínky směřujte na hlavního trenéra Tenisového klubu Vnorovy z. s. 

 

Výhody, které vznikají členstvím v kroužku:

 • tréninky pod vedením kvalifikovaných trenérů II. a III. třídy ČTS
 • časy tréninků pevně v rozvrhu tak, aby nevznikla kolize s jinými aktivitami
 • míče a ostatní pomůcky pro trénink hrazeny klubem
 • účast na akcích pořádaných klubem zdarma
 • možnost dopoledních prázdninových tréninků
 • pomoc při nákupu tenisového vybavení
 • možnost zapůjčení tenisové rakety

 

Naši trenéři

 • Jan Zubalík: trenér II. třídy ČTS
 • Petr Chudík: trenér III. třídy ČTS
 • František Lancůch: ternér III. třídy ČTS                      
 • Jan Jagoš: trenér II. třídy ČTS
 • Vít Chmelař: trenér III. třídy ČTS
 • Jiří Jagoš:  

 

Přihlášky

PO DOHODĚ S TRENÉRY

Do kroužku TENISÁČEK PŘIJMEME pohybově nadané děti ročníků  2016, 2017 a 2018. Informace podá 

J. Zubalík

 

Děti, které nechtějí být nebo z kapacitních důvodů nejsou součástí kroužku,mohou samozřejmě po zaplacení členského příspěvku TK Vnorovy využívat zařízení kurtů v časech pro ně vyhrazených. Nemohou však počítat s výhodami uvedenými výše.

zájmová činnost

Zjednodušená verze stránek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat…

Partneři/sponzoři