Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vnorovy
Vnorovy

Na obecním úřadu lze nyní platit bezhotovostně!

Struktura obecního úřadu

Matrika

Ing. Zdeňka Motyčková, tel. 518 309 543, e-mail: motyckova@vnorovy.cz

Náplň činnosti matriky:

 • Matriční agenda
 • Vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • CZECH POINT i na našem úřadě
 • Příjem žádostí o výpis z rejstříku tresů
 • Evidence obyvatel

Všeobecná správa

Blanka Endrychová – tel.: +420 518 309 544, e-mail: ucetni@vnorovy.cz

 • náplň činnosti: ověřování listin a podpisů, pokladna - zástup

Jana Grabcová – tel.: +420 518 309 540, e-mail: sluzby@vnorovy.cz

 • náplň činnosti: pokladna OÚ, fakturace TS Vnorovy

Lenka Vašková – tel.: +420 518 309 546, e-mail: poplatky@vnorovy.cz

 • náplň činnosti: místní poplatky (odpady, psi), povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
  Pracovní doba:
  Po, Út, Čt, Pá: 8:00 - 12:00
  St: 12:00 - 16:00

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR

Do 18-ti let - žádá rodič

 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů
 • OP jednoho z rodičů

Nad 18 let - žádá občan sám

 • rodný list
 • oddací list
 • OP

Ověřování podpisu a listin

Ověřování podpisů (legalizace) - předložit platný občanský průkaz, správní poplatek 50,- Kč za jeden podpis

Ověřování listiny (vidimace) – není třeba předkládat občanský průkaz, správní poplatek 30,- Kč za každou stránku

CZECH POINT i na našem úřadě

Obecní úřad Vnorovy - matrika je od 1.1.2008 jedním z poskytovatelů služby Czech POINT.

Poskytuje ověřené výpisy těchto centrálních registrů: - z katastru nemovitostí - z obchodního rejstříku - ze živnostenského rejstříku - z trestního rejstříku. Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT poskytnout ověřený výpis.

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup.

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Ověřené výstupy, které jsou veřejnými evidencemi (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík ), lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká, a to na základě předložení občanského průkazu.

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně OÚ. Výše poplatků za poskytnutí výstupu z ISVS je stanovena v příloze zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z veřejné evidence je to 100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další stránku, z neveřejné evidence (Rejstřík trestů) 100,- Kč.

Příjem žádostí o výpis z rejstříku trestů

 • občanský průkaz
 • správní poplatek 100,- Kč

Evidence obyvatel

 • přihlašovací lístek
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • ne-ní li žadatel vlastníkem nemovitosti, souhlas vlastníka nemovitosti (podpis na přihlašovacím lístku)
 • občanský průkaz
 • správní poplatek 50,- Kč

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

ověřování dokumentů a podpisů, pokladna

Mohlo by Vás zajímat…

Partneři/sponzoři