Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsána žádná veřejná zakázka

Úřední deska obce Vnorovy k 24.04.2014

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
280 kB
Svolání 1.zasedání okrskových volebních komisí 23.4.2014
Obec Vnorovy
PDF
7286 kB
Závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2013 17.4.2014
Obec Vnorovy
PDF
22556 kB
Výkazy zisku a ztrát Obce Vnorovy 17.4.2014
Obec Vnorovy
PDF
23179 kB
Výkazy zisku a ztrát příspěvkových organizací 17.4.2014
Obec Vnorovy
PDF
212 kB
Záměr prodat pozemek p.č. 2170/49 v k.ú.Vnorovy 16.4.2014
Obec Vnorovy
PDF
256 kB
Záměr prodat pozemek p.č. 1486 v k.ú.Vnorovy 16.4.2014
Obec Vnorovy
PDF
120 kB
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 9.4.2014
30 dní
VaK Hodonín
PDF
1204 kB
Petice - ohrožení vodního zdroje pro Hodonínsko 9.4.2014
7.5.2014
VaK Hodonín
PDF
2076 kB
Oznámení o výběrovém řízení čís. BHO/08/2014 a jeho podmínkách 11.4.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
PDF
272 kB
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 7.4.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
1110 kB
Prodej - jízdní kolo 3.4.2014
Obec Vnorovy
DOC
32 kB
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 24.03.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 24.03.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
192 kB
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 24.03.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
116 kB
Žádost o vydání voličského průkazu 24.03.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
376 kB
Konkurs na pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Vnorovy 11.03.2014
30.04.2014
Obec Vnorovy
PDF
580 kB
Výroční zpráva a poskytování informací za rok 2013 28.02.2014
Obec Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
26 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 19.5.2009
Obecní úřad Vnorovy
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy