Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

Sanace zdiva ZŠ Vnorovy
PDF
1568 kB
Výzva k podání nabidky "Sanace zdiva ZŠ Vnorovy " 7.5.2015
25.5.2015
Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy k 22.05.2015

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
12283 kB
Závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2014 15.05.2015
Obec Vnorovy
PDF
22700 kB
Výkazy za rok 2014 Obce Vnorovy 15.05.2015
Obec Vnorovy
PDF
19369 kB
Výkazy příspěvkových organizací za rok 2014 15.05.2015
Obec Vnorovy
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.5.2015 12.05.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
172 kB
Celkové vyúčtování všech položek vypočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 4.5.2015
30 dní
Vodovody a kanalizace Hodonín
PDF
160 kB
Velkoplošná deratizace obce Vnorovy 4.5.2015
Obec Vnorovy
PDF
68 kB
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015 30.4.2015
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
68 kB
Placení daně z nemovitých věcí na rok 2015 21.4.2015
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
628 kB
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek 15.4.2015
22.6.2015
Ministerstvo zemědělství
PDF
916 kB
Oznámení o návrzích a opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1.4.2015
22.6.2015
Ministerstvo zemědělství
PDF
196 kB
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje 1.4.2015
22.6.2015
Ministerstvo zemědělství
PDF
248 kB
Seznam obcí - povodí Dunaje 1.4.2015
22.6.2015
Ministerstvo zemědělství
PDF
2404 kB
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 25.3.2015
Obec Vnorovy
PDF
720 kB
Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 23.3.2015
45 dní
Krajský úřad Jihomoravského kraje
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 2.3.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
76 kB
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.02.2015
Obec Vnorovy
PDF
2314 kB
Změny v evidenci vozidek l 1.1.2015 29.1.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
PDF
780 kB
Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost 2.7.2014
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
124 kB
Žádost pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
120 kB
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 9.4.2014
30 dní
VaK Hodonín
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy