Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsána žádná veřejná výzva

Úřední deska obce Vnorovy k 26.01.2015

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
256 kB
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.1.2015
E.ON České Budějovice
PDF
320 kB
Záměr pronájmu pozemku p.č. 380 v k.ú. Vnorovy 19.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
320 kB
Záměr prodeje pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Vnorovy 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
2215 kB
Oznámení o výběrovém řízení čís. BHO/01/2015 a jeho podmínkách 14.1.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 14.1.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
228 kB
Rozšíření úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí 8.1.2015
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
108 kB
Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vnorovy 5.1.2015
15 dní
Obec Vnorovy
PDF
144 kB
Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místních poplatcích 5.1.2015
15 dní
Obec Vnorovy
DOC
28 kB
Valná hromada 2.1.2015
6.2.2015
Honební společenstvo Kneždub
PDF
100 kB
Oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje" 2.1.2015
20 dní
Ministersrvo životního prostředí
PDF
236 kB
Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 22.12.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
DOC
32 kB
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 13.10.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 13.10.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
528 kB
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy 1.10.2014
E.ON Česká republika
PDF
780 kB
Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost 2.7.2014
PDF
1302 kB
Nařízení obce č. 1/2014 kterým se vydává tržní řád 15.5.2014
Obec Vnorovy
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
120 kB
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 9.4.2014
30 dní
VaK Hodonín
PDF
580 kB
Výroční zpráva a poskytování informací za rok 2013 28.02.2014
Obec Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy