Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsáno žádné výběrové řzení.

Úřední deska obce Vnorovy k 29.08.2015

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
132 kB
Výluka na trati Veselí nad Moravou - Strážnice 27.8.2015
4.9.2015
České dráhy a.s.
PDF
136 kB
Výlukový jízdní řád na trati Veselí nad Moravou - Vrbovce 24.8.2015
26.8.2015
České dráhy a.s.
PDF
192 kB
Oznámení o zrušení daňové pokladny Finančního úřadu Veselí nad Moravou 19.8.2015
Obec Vnorovy
PDF
232 kB
Záměr prodeje části pozemku p.č. 795/2 v k.ú. Vnorovy 19.8.2015
Obec Vnorovy
PDF
28 kB
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2015 ze dne 18.srpna 2015 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 18.8.2015
Hejtman Jihomoravského kraje
PDF
364 kB
Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, ochranná pásma letiště Kunovice 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
956 kB
Ochranná pásma leteckých staveb letiště Kunovice 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
3,30 MB
Katastrální území ochranného pásma letiště Kunovice 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
1,23 MB
Ochranná pásmo s výškovým omezením 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
948 kB
Ochranná pásma se zákazem leserového záření 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
1,29 MB
Vyhodnocení ochranného pásma se zákazem staveb 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
3,01 MB
Vyhodnocení ochranného pásma s výškovým omezením 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
3,20 MB
Vyhodnocení ochranného pásma s omezením staveb vzdušných vedení 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
4,73 MB
Vyhodnocení ornitologického ochranného pásma 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
604 kB
Seznam překážek ochranného pásma s výškovým omezením 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
256 kB
Seznam překážek ochranného pásma provozních ploch 17.8.2015
15 dní
Úřad pro civilní letectví
PDF
132 kB
Sdělení o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 5.8.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
44 kB
Dotace z EU programu Rozvoje venkova 2014-2020 29.7.2015
PDF
1,66 MB
Výluky - upozornění pro cestující do Brna a zpět 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
132 kB
Výluka Brno hlavní nádraží - Nesovice 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
180 kB
Výlukový jízdní řád Brno hlavní nádraží - Nesovice 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
940 kB
Plánek železniční stanice Brno - Slatina 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
704 kB
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek 20.7.2015
30 dní
Ministerstvo životního prostředí
PDF
704 kB
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 20.7.2015
30 dní
Ministerstvo životního prostředí
PDF
704 kB
Progam zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod CZ06Z 20.7.2015
30 dní
Ministerstvo životního prostředí
PDF
176 kB
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 094 EX 05866/14-053 17.7.2015
20.8.2015
Exekutorský úřad Plzeň-město
PDF
528 kB
Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? 9.7.2015
PDF
136 kB
Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením - TP,ZTP, ZTP/P 30.6.2015
31.12.2015
PDF
664 kB
Nařízení č.1/2015, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy v zařizovacím obvodu LHO Veselí nad Moravou 9.6.2015
30.9.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.5.2015 12.05.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
172 kB
Celkové vyúčtování všech položek vypočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 4.5.2015
30 dní
Vodovody a kanalizace Hodonín
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 2.3.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
76 kB
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.02.2015
Obec Vnorovy
PDF
2314 kB
Změny v evidenci vozidek l 1.1.2015 29.1.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
124 kB
Žádost pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy