Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsána žádná veřejná výzva

Úřední deska obce Vnorovy k 31.03.2015

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
2404 kB
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 25.3.2015
Obec Vnorovy
PDF
720 kB
Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 23.3.2015
45 dní
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
668 kB
Přerušení dodávky elektrické energie 8.4.2015 19.3.2015
E.ON České Budějovice
PDF
260 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 19.3.2015
15 dní
Obec Vnorovy
PDF
1990 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 19.3.2015
15 dní
Obec Vnorovy
PDF
88 kB
Výluka na trati Strážnice - Veselí nad Moravou 19.3.2015
25.3.2015
České dráhy a.s.
PDF
88 kB
Výlukový jízdní řád na trati Hodonín - Rohatec 16.3.2015
23.3.2015
České dráhy a.s.
PDF
124 kB
Výluka na trati Hodonín - Rohatec 16.3.2015
23.3.2015
České dráhy a.s.
PDF
452 kB
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 11.3.2015
29.4.2015
Exekutorský úřad Přerov
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 2.3.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
76 kB
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.02.2015
Obec Vnorovy
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 23.02.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
112 kB
Jak správně zaplatit daň z příjmů 10.2.2015
1.4.2015
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
20480 kB
Rozšířené úřední hodiny pro podání daně z příjmů 10.2.2015
1.4.2015
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
140 kB
Usnesení o elektronické dražbě 3.2.2015
25.3.2015
Exekutorský úřad Zlín
PDF
2314 kB
Změny v evidenci vozidek l 1.1.2015 29.1.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
2314 kB
Usnesení o nařízení dražebního jednání 29.1.2015
25.3.2015
Exekutorský úřad Chrudim
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
DOC
32 kB
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 13.10.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
528 kB
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy 1.10.2014
E.ON Česká republika
PDF
780 kB
Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost 2.7.2014
PDF
1302 kB
Nařízení obce č. 1/2014 kterým se vydává tržní řád 15.5.2014
Obec Vnorovy
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
124 kB
Žádost pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
120 kB
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 9.4.2014
30 dní
VaK Hodonín
PDF
580 kB
Výroční zpráva a poskytování informací za rok 2013 28.02.2014
Obec Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy