Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsáno žádné výběrové řzení.

Úřední deska obce Vnorovy k 30.11.2015

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
284
Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 27.11.2015
Obec Vnorovy
PDF
152 kB
Výluka Strážnice - Veselí nad Moravou 1.-2.12.2015 1.12.2015
2.12.2015
České dráhy a.s.
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.11.2015 27.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
852
Návrh rozpočtu Obce Vnorovy na rok 2016 20.11.2015
Obec Vnorovy
PDF
216
Návrh rozpočtu Sociálního fondu Obce Vnorovy na rok 2016 20.11.2015
Obec Vnorovy
PDF
174
Návrh dalších závazných ukazatelů Obce Vnorovy na rok 2016 20.11.2015
Obec Vnorovy
PDF
352
Odstávka systémů občanských průkazů a cestovních dokladů od 24.12.2015 do 31.12.2015 19.11.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
1,60 MB
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Májová 11.11.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
196 kB
Upozornění úřadu práce ohledně výměny průkazů osoby se zdravotním postižením 5.11.2015
Úřad práce ČR
PDF
196 kB
Záměr pronájmu koupaliště 5.11.2015
obec Vnorovy
PDF
1,49 MB
Elektronická dražba č.j.: 007 Ex 1325/11-47 15.10.2015
26.11.2015
Exekutorský úřad Hodonín
PDF
708 kB
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohrožující provoz elektrického distribučního zařízení 7.10.2015
E.ON Distribuce, a.s.
PDF
36 kB
Žádost o dotaci na rok 2016 - fyzická osoba 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
20 kB
Žádost o grant na podporu občanských ativit ve Vnorovech, které se týkají práce s dětmi a mládeží na rok 2016 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
36 kB
Žádost o dotaci na rok 2016 - právnická osoba 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
132 kB
Zápis z 5.zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 16.9.2015
Obec Vnorovy
PDF
192 kB
Oznámení o zrušení daňové pokladny Finančního úřadu Veselí nad Moravou 19.8.2015
Obec Vnorovy
PDF
44 kB
Dotace z EU programu Rozvoje venkova 2014-2020 29.7.2015
PDF
1,66 MB
Výluky - upozornění pro cestující do Brna a zpět 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
180 kB
Výlukový jízdní řád Brno hlavní nádraží - Nesovice 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
940 kB
Plánek železniční stanice Brno - Slatina 1.8.2015
30.11.2015
České dráhy a.s.
PDF
528 kB
Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? 9.7.2015
PDF
136 kB
Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením - TP,ZTP, ZTP/P 30.6.2015
31.12.2015
PDF
172 kB
Celkové vyúčtování všech položek vypočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 4.5.2015
30 dní
Vodovody a kanalizace Hodonín
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 2.3.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
76 kB
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.02.2015
Obec Vnorovy
PDF
2314 kB
Změny v evidenci vozidel l 1.1.2015 29.1.2015
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
124 kB
Žádost pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy