Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsána žádná veřejná výzva

Úřední deska obce Vnorovy k 21.10.2014

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
DOC
32 kB
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 14.07.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 13.10.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
268 kB
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Vnorovy 06.10.2014
Obec Vnorovy
PDF
268 kB
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy ze dne 22.9.2014 06.10.2014
Obec Vnorovy
PDF
268 kB
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2170/1 v k.ú. Vnorovy 06.10.2014
Obec Vnorovy
PDF
528 kB
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy 1.10.2014
E.ON Česká republika
PDF
1896448 kB
Veřejná vyhláška - "KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky" 24.9.2014
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
304 kB
Záměr směnit pozemky 18.9.2014
Obec Vnorovy
PDF
780 kB
Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost 2.7.2014
PDF
216 kB
Harmonogram voleb 30.6.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
1302 kB
Nařízení obce č. 1/2014 kterým se vydává tržní řád 15.5.2014
Obec Vnorovy
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
120 kB
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 9.4.2014
30 dní
VaK Hodonín
PDF
580 kB
Výroční zpráva a poskytování informací za rok 2013 28.02.2014
Obec Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy