Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsáno žádné výběrové řzení.

Úřední deska obce Vnorovy k 25.05.2016

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
84 kB
Pozvánka na 8.zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 20.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
1,24 MB
Veřejnoprávní smlouva - výkon agendy speciálního stavebního úřadu k místním komunikacím 18.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
676 kB
Výzva k vyzvednutí písemnosti č.j. OÚVR/541/2016/URZD 17.5.2016
Obecní úřad Vnorovy
PDF
325 kB
Záměr prodeje části pozemku p.č. 940/1 v k.ú. Vnorovy 13.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
572 kB
Záměr převodu nemovitých věcí v Obci Vnorovy 13.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
6,37 MB
Závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2015 13.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
13,3 MB
Výkazy Obec Vnorovy za rok 2015 13.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
13 MB
Výkazy příspěvkové organizace za rok 2015 13.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
196 kB
Výlukový jízní řád na trati Brno Hodonín - Veselí nad Moravou (a zpět) 19.5.2016 19.5.2016
19.5.2016
České dráhy
PDF
124 kB
Výluka na trati Veselí nad Moravou - Strážnice dne 18.5.2016 12.5.2016
České dráhy
PDF
210 kB
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2098 v k.ú. Vnorovy 11.5.2016
Obec Vnorovy
PDF
1,05 MB
Veřejná vyhláška - Vnorovy, polní cesta HC1 a most M6 11.5.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
244 kB
Provedení deratizace v obci Vnorovy 3.5.2016
Deratex Zlín
PDF
480 kB
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 28.4.2016
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
2,93 MB
Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 1 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 2 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 3 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 4 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 5 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 6 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 7 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
1,30 MB
Příloha č. 8 k uzavírce silnice I/55 28.4.2016
Krajský úřad Jihomoravského kraje
PDF
989 kB
Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 27.4.2016
15 dní
Krajskýúřad Jihomoravského kraje
PDF
252 kB
Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2015 26.4.2016
31.5.2016
VaK Hodonín
PDF
348 kB
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
1,82 MB
Příloha č.1 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
1,30 MB
Příloha č.2 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
1,29 MB
Příloha č.3 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
0,98 MB
Příloha č.4 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
996 kB
Příloha č.5 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
1,37 MB
Příloha č.6 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
1,28 MB
Příloha č.7 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
456 kB
Příloha č.8 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
140 kB
Příloha č.9 ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I.třídy 25.4.2016
Městský úřad Veselí nad Moravou
PDF
252 kB
Uzavírka silnice I/55 6.4.2016
Obec Vnorovy
PDF
172 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole 11.3.2016
Obec Vnorovy
PDF
440 kB
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 9.3.2016
Státní pozemkový fond
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2016 2.3.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
64 kB
Daně zaplatíte na poště složenkou zdarma 29.2.2016
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
1,21 MB
Pokyny k vyplnění Poštovní poukázky A - doklad V/DS 29.2.2016
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
124 kB
Výluka na trati Brno hlavní nádraží - Slavkov u Brna (a zpět) 18.2.2016
21.5.2016
České dráhy
PDF
196 kB
Výlukový jízní řád na trati Brno hlavní nádraží - Slavkov u Brna (a zpět) 18.2.2016
21.5.2016
České dráhy
PDF
368 kB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Obec Vnorovy
PDF
108 kB
Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů 15.2.2016
Celní úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
72 kB
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů 15.2.2016
1.4.2016
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
52 kB
Chystáte tombolu? Nezapomeňte na povinný odvod z loterií (tisková zpráva) 9.2.2016
Finanční správa
PDF
316 kB
Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny 14.1.2016
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub AGRO Vnorovy 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Soubor lidových písní a tanců Spinek Vnorovy 14.1.2016
Obec Vnorovy
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Mažoretek Vnorovy 14.1.2016
Obec Vnorovy
PDF
36 kB
Žádost o dotaci na rok 2016 - fyzická osoba 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
20 kB
Žádost o grant na podporu občanských ativit ve Vnorovech, které se týkají práce s dětmi a mládeží na rok 2016 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
36 kB
Žádost o dotaci na rok 2016 - právnická osoba 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
192 kB
Oznámení o zrušení daňové pokladny Finančního úřadu Veselí nad Moravou 19.8.2015
Obec Vnorovy
PDF
44 kB
Dotace z EU programu Rozvoje venkova 2014-2020 29.7.2015
PDF
528 kB
Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? 9.7.2015
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 2.3.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
76 kB
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.02.2015
Obec Vnorovy
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
124 kB
Žádost pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy