Úřední deska - Úřední deska - Obec Vnorovy

Úřední deska obce Vnorovy - Veřejné zakázky

V současné době není vypsáno žádné výběrové řzení.

Úřední deska obce Vnorovy k 9.02.2016

Formát
Velikost
Název dokumentuVyvěšení
Sejmutí
Zhotovitel
PDF
282 kB
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 4.2.2016
Obec Vnorovy
PDF
227 kB
Zveřejnění záměru prodeje pozemku 1.2.2016
Obec Vnorovy
PDF
316 kB
Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny 14.1.2016
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub AGRO Vnorovy 14.1.2016
Obec Vnorovy
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub AGRO Vnorovy 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Soubor lidových písní a tanců Spinek Vnorovy 14.1.2016
Obec Vnorovy
PDF
316 kB
Smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Mažoretek Vnorovy 14.1.2016
Obec Vnorovy
PDF
28 kB
Valná hromada Honebního společenstva Kněždub 12.1.2016
Honební společenstvo Kněždub
PDF
504 kB
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí 6.1.2016
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
PDF
2,30
Zápis z 6.zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy 17.12.2015
Obec Vnorovy
DOC
100 kB
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.11.2015 27.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních
PDF
196 kB
Záměr pronájmu koupaliště 5.11.2015
obec Vnorovy
PDF
36 kB
Žádost o dotaci na rok 2016 - fyzická osoba 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
20 kB
Žádost o grant na podporu občanských ativit ve Vnorovech, které se týkají práce s dětmi a mládeží na rok 2016 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
36 kB
Žádost o dotaci na rok 2016 - právnická osoba 1.10.2015
Obec Vnorovy
PDF
192 kB
Oznámení o zrušení daňové pokladny Finančního úřadu Veselí nad Moravou 19.8.2015
Obec Vnorovy
PDF
44 kB
Dotace z EU programu Rozvoje venkova 2014-2020 29.7.2015
PDF
528 kB
Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? 9.7.2015
DOC
780 kB
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 2.3.2015
Úřad práce pro Jihomoravský kraj
PDF
76 kB
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 23.02.2015
Obec Vnorovy
PDF
176 kB
Obecné informace o výsledcích kontrol dle zákona č.255/2012 o kontrole (kontrolní řád) 14.1.2015
Obec Vnorovy
PDF
280 kB
Základní registry jedou naplno! Návod pro občana, co má dělat, když si mění adresu trvalého pobytu 23.10.2014
PDF
124 kB
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
PDF
124 kB
Žádost pro poskytnutí příspěvku na demolici 12.5.2014
Obecní úřad Vnorovy
doc
420 kB
Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 20.9.2012
Obec Vnorovy
doc
94 kB
Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JmK 14.9.2012
hejtman Jihomoravského kraje
PDF
82 kB
Informace pro osoby prodávající lihoviny na veřejnosti 17.08.2010
Celní úřad Hodonín
PDF
29 kB
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 28.4.2009
15 dní
Obec Vnorovy