Informace o knihovně - Knihovna - Obec Vnorovy

Knihovna

Akce pořádané knihovnou

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013:

Rok 2012:

Rok 2011:

Rok 2010:

Rok 2009:

Rok 2008:

Rok 2007:

Rok 2006:

Rok 2005:

Aktuality knihovny

V pondělí 23.5. a v úterý 24.5.2016 bude Místní knihovna Vnorovy zavřena.

Balení učebnic a sešitů

V knihovně Vám kvalitně do pevné folie obalíme učebnice a sešity. Bližší informace na tel. 518 309 548 Cena: A4 – 10,- Kč A5 – 5,- Kč

ON-LINE katalog Místní knihovny Vnorovy

Dne 7. 10. 2010 byl spuštěn ON-LINE katalog Místní knihovny Vnorovy a tím došlo ke zkvalitnění přístupu místních i vzdálených uživatelů ke knihovnímu fondu. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, zda je kniha půjčená. Pokud je kniha půjčená, čtenář si ji může rezervovat. Lze také nahlížet do čtenářského konta a prodlužovat si výpůjčky. Bližší informace o nově poskytovaných službách možno získat v knihovně.

Místní knihovna Vnorovy


přístupů od 16.1.2007

Adresa:

Místní knihovna
Hlavní 750
696 61 Vnorovy

Knihovnice: Hynštová Helena

Telefon: 518 309 548
E-mail: knihovna(zavinac)vnorovy.cz

Čtenářům je k dispozici:

  • půjčování (beletrie, naučné literatury, dětské naučné literatury, dětské beletrie, časopisů)
  • ON-LINE katalog
  • příruční knihovna
  • rezervace momentálně půjčené literatury
  • meziknihovní výpůjční služba
  • literární besedy, exkurze
  • přístup k uživatelskému počítači s připojením na Internet
  • tisk dokumentů z Internetu
  • ve fotogalerii se můžete podívat na fotografie z akcí pořádané knihovnou

Půjčovní doba:

Pondělí9:00 – 11:0012:00 – 18:00
Úterýzavřeno12:00 – 16:00
Středazavřenozavřeno
Čtvrtek9:00 – 11:0012:00 – 18:00
Pátekzavřeno12:00 – 16:00

Čtenářské poplatky:

Dospělí 40,- Kč
Děti, studenti, učni 20,- Kč
Důchodci 20,- Kč
Internet zdarma

Výpůjční doba: 1 měsíc

Upomínací výlohy:

Knihy a časopisy se půjčují na 31 dní. Výpůjční dobu lze 2x prodloužit (telefonicky, e-mailem), nejdéle však na 90 dní, není-li kniha žádána dalším čtenářem.

Pokud čtenář nevrátí knihovní materiály ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje Místní knihovna Vnorovy upomínací poplatky:

1.upomínka 20,- Kč
2.upomínka 30,- Kč
doporučený dopis 50,- Kč